Članstvo u Udruženju preduzetnika Leskovca

Član Udruženja je svaki preduzetnik koji obavlja privrednu delatnost i čije se sedište nalazi na teritoriji grada Leskovca, koji uredno ispunjava svoje obavezep rema Udruženju i učestvuje aktivno u njegovom radu.

Član Udruženja može biti i malo preduzeće sa sedištem na teritoriji grada Leskovca, na dobrovoljnom principu.

Takođe, dobrovoljni član Udruženja može postati preduzetnik koji obavlja vanprivrednu delatnost na teritoriji grada Leskovca, o čemu po svakom zahtevu takvih preduzetnika odlučuje Izvršni odbor Udruženja.

Članovi Udruženja imaju jednaka prava i obaveze u ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja.

Članom udruženja postajete popunjavanjem pristupnice u uplatom članarine.

Članarina je jedini prihod udruženja i obavezna je za sve one koji imaju volju, želju i mogućnost da se organizovano bore za bolje uslove rada u Leskovcu.

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA su da usmeravaju i usklađuju svoje aktivnosti radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženja, a naročito:

da biraju i budu birani u organe i tela udruženja i preko svojih predstavnika upravljaju udruženjem,
da poštuju statut i druge akte i odluke udruženja
da budu informisani o radu udruženja i njegovih organa i tela i o materijalno- finansijskom poslovanju udruženja, kao i da daju predloge, mišljenja i primedbe na njihov rad
da daju predloge za pokretanje inicijative za donošenje izmena zakonskih i drugih propisa i mera ekonomske politike,
da unapređuju međusobnu saradnju i da preko udruženja podstiču saradnju sa drugim sličnim asocijacijama i institucijama, organizacijama i zajednicama,
da preko udruženja razmenjuju informacije i iskustva, organizuju dogovore i konsultacije, savetovanja i slično
da čuvaju i podižu ugled udruženja
da obezbeđuje finansijska sredstva za rad udruženja, odnosno da uredno plaćaju članarinu
da koriste poslovno– administrativnu, stručnu i drugu pomoć udruženja

KORIST ZA ČLANOVE

Pristup bazi podataka o svim članovima udruženja i povezivanje sa njima
Mogućnost informisanja o fondovima i kreditima koje Udruženje obezbeđuje za svoje članove
Mogućnost da birate i budete izabrani u tela koja odlučuju o ekonomskim kretanjima u Leskovcu, regionu i Srbiji
Mogućnost da ostvarite poslovne kontakte u zemlji i inostranstvu
Priliku da podelite svoja iskustva i znanja sa drugim preduzetnicima

PRISTUPNICA