Internet znanje za bolje poslovanje

U svakodnevnom radu i sastancima sa preduzetnicima primetili smo da većina preduzetnika i vlasnika malih preduzeća ne koristi intenzivno nove tehnologije i internet kao sredstva za brže, efikasnije i jeftinije poslovanje zbog nedovoljnih znanja i veština vezanih za internet poslovanje. Preduzetničke radnje su uglavnom IT light kompanije koje ne smatraju IT integralnim delom poslovanja i vide ga kao trošak, a ne kao uštedu vremena i resursa. Takođe, veliki broj preduzeća koja imaju svoj web sajt često ne prepoznaju principe internet marketinga i strateškog pristupa globalnom tržištu koje im internet otvara. internet_znanje 2010
Zbog toga smo u okviru našeg projekta pružili podršku i neophodno znanje preduzetnicima kroz dve vrste obuka:
1.Obuka za kompanije koje nemaju svoj web sajt sastojala se iz upoznavanja sa svrhom poslovanja na internetu, upoznavanjem sa terminima domen i hosting, koncipiranjem sajta , planiranjem internet nastupa i internet marketinga.
2. Obuka za kompanije koje imaju svoj web sajt obuhvatila je strateško planiranje internet poslovanja, standarde i trendove, optimizaciju i unapređenje postojećeg sajta, kao i osnova B2C portala.
Kroz obuke je prošlo 41 preduzetnika i vlasnika malih preduzeća, a nakon završenih obuka onim kompanijama koje nisu imale svoj web sajt besplatno je registrovan nacionalni domen i hosting.
Projekat je finansirao Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) u oviru programa podrške razvoja novih servisa i popularizacije Interneta. Projekat je realizovan u periodu oktobar- decembar 2010.