Jačanje kapaciteta Udruženja

Osnovni cilj ovog projekta bio je da ojača ekonomski potencijali preduzetnika Leskovca putem jačanja Opšteg udruženja preduzetnika. Kroz projekat su identifikovane potrebe članova udruženja, izrađen je akcioni plan razvoja udruženja, identifikovane su problemi sa kojima se preduzetnici grada Leskovca susreću u svakodnevnom radu.
Kroz projektne aktivnosti 50 potencijalnih preduzetnika obučeno je u osnovnim poslovnim veštinama, 50 preduzetnika koji imaju firme prošlo je obuke o savremenim poslovnim veštinama, održane su tri javne tribine na različite teme vezane za preduzetništvo i potpisana su tri pisma o saradnji sa srednjim stručnim školama i institucijama koje se bave razvojem preduzetništva na lokalnom nivou.dsc_5804

Trajanje projekta : 4 meseca, donator Nacionalna agencija za razvoj MSP i preduzetništva