Pismo o namerama sa Tehničkom školom Rade Metalac iz Leskovca

Dana 24.11.2007 Opšte Udruženje Preduzetnika Leskovac i Tehnička škola Rade Metalac iz Leskovca potpisali su

PISMO O NAMERAMA

Opšte Udruženje Preduzetnika Leskovac i Tehnička škola Rade Metalac prepoznaju značaj koji novi pristupi učenju i predavanju u srednjem stručnom obrazovanju ima na društvo u celini, a pre svega na sektor preduzetničkih radnji i malih i srednjih preduzeća. Opšte Udruženje Preduzetnika Leskovac spremno je da svojim resursima pomogne u prepoznavanju potreba preduzeća i preduzetničkih radnji za novim veštinama i sposobnostima.

Potpisnici Pisma o namerama će, u skladu sa svojim mogućnostima i ciljevima, a u smislu maksimiziranja efekata tehničke podrške razvoju privrede, svoju saradnju razvijati u oblastima:

  • Organizacije sastanaka u cilju razmene informacija i zajedničkog delovanja,
  • Razmene svih relevantnih dokumenata čiji sadržaj ima značaj za razvoj preduzetništva
  • Razvoja ostalih aktivnosti u oblasti obostranog interesa, uključujući saradnju radi zajedničkog učešća u projektima koji se tiču obrazovanja stručne radne snage i potreba preduzetnika

Saradnja u navedenim oblastima doprineće stvaranju povoljnijih uslova za razvoj preduzetništva u svim sektorima i stvaranju društva znanja sa profesionalnom radnom snagom, razvoju ljudskih resursa, unapređenju razvojnih politika/strategija Grada Leskovca, kao i poboljšanom saradnjom između preduzetnika i škole.