Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Na otvorenoj tematskoj sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pod nazivom „Privatno-javni dijalog u inspekcijskom nadzoru u Republici Srbiji“, održanoj 2. februara 2018. godine, predstavljena je brošura

„PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REDOVNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU“

U cilju pokretanja kampanje podizanja svesti o pravima i obavezama privrede u postupku inspekcijskog nadzora, ova brošura ima za cilj da upozna privredne subjekte sa njihovim pravima i obavezama u inspekcijskom nadzoru.

VAŠE JE PRAVO DA: 

 1. budete upoznati sa pravima i obavezama koje imate u inspekcijskom nadzoru
 2. budete upoznati u koju kategoriju rizika je vaša delatnost razvrstana (za sve privredne subjekte se procenjuje stepen rizika, koji može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan)
 3. proverite u godišnjem planu inspekcijskog nadzora da li je planirano da vaša delatnost bude predmet nadzora i, ako jeste, u kom periodu godine (svi planovi su dostupni na sajtu www.inspektor.gov.rs)
 4. budete upoznati sa sadržajem kontrolnih lista i samostalno procenite i proverite zakonitost svog poslovanja pomoću kontrolne liste (sve kontrolne liste su objavljene na sajtu www.inspektor.gov.rs)
 5. tražite od inspekcije savet i savetodavnu posetu u skladu sa planom inspekcijskog nadzora i kapacitetima inspekcije, kao i druge oblike preventivnog delovanja koje ima prednost nad represivnim delovanjem inspekcije
 6. tražite da inspekcija potvrdi zakonitost vašeg poslovanja (potvrđujući nadzor u kome se donosi potvrđujuće rešenje, nalaz, izveštaj)
 7. zatražite službeno mišljenje ako ste u nedoumici oko tumačenja i primene nekog propisa, pri čemu je inspektor dužan da uvaži to mišljenje ukoliko ste postupili po njemu i ne izrekne inspekcijsku meru
 8. budete obavešteni o predstojećem nadzoru najkasnije tri radna dana unapred
 9. dobijete nalog za inspekcijski nadzor na početku nadzora, tako da znate šta je predmet nadzora i koje mu je planirano trajanje
 10. inspektor prema vama postupa učtivo i profesionalno i da vam predoči službenu legitimaciju
 11. budete upoznati sa aktima donetim u postupku inspekcijskog nadzora (zapisnik, zaključak, rešenje)
 12. vaše poslovanje bude provereno u granicama naloga i kontrolne liste, s tim da ukoliko inspektor u toku nadzora otkrije nezakonitost poslovanja, nalog se može dopuniti (dopunski nalog)
 13. učestvujete u izvođenju dokaza i upozorite inspektora da su neke od informacije koje mu dajete tajne
 14. uskratite davanje podataka koje je inspekcija dužna da pribavi po službenoj dužnosti, kao i podataka i izjava koje ste dali jednom od inspektora u zajedničkom nadzoru više inspekcije
 15. date pristanak na uviđaj inspekcije u vašem stanu, ili ga odbijete (osim kada se uviđaj vrši uz pisanu odluku suda)
 16. dobijete zapisnik o inspekcijskom nadzoru u roku od osam radnih dana od završetka nadzora i, ukoliko ih imate, stavite primedbe na zapisnik, odmah ili u roku od pet radnih dana
 17. podnesete žalbu na rešenje inspektora u roku od 15 dana od dana dostave rešenja
 18. tražite okončanje postupka ako inspektor nije doneo rešenje u predviđenom roku
 19. ukažete na nezakonitosti u postupku, zahtevate da se one otklone i tražite naknadu štete nastale nezakonitim inspekcijskim nadzorom
 20. ukažete na nejednaku inspekcijsku praksu, jer imate jednaka prava i obaveze i pravo na jednak tretman kao i drugi subjekti u istim ili bitno sličnim situacijama
 21. podnesete pritužbu na postupanje inspektora njegovom neposrednom rukovodiocu, zbog nezakonitog, nepravilnog ili nesavesnog rada, kao i da se obratite unutrašnjoj kontroli inspekcije i podnesete predstavku Upravnoj inspekciji
 22. podnesete tužbu Upravnom sudu protiv konačnog rešenja inspekcije
 23. zaključite sa inspekcijom sporazum o priznanju prekršaja u slučaju da ste ga počinili

VAŠA JE OBAVEZA DA: 

 1. poslujete u skladu sa zakonom, bezbedno i odgovorno
 2. poštujete integritet i službeni status inspektora
 3. savesno, pošteno i odgovorno učestvujete u postupku inspekcijskog nadzora
 4. postupite po preporukama inspektora koje ste dobili u savetodavnoj poseti
 5. omogućite inspektoru da nesmetano vrši nadzor i obezbedite mu potpune i tačne podatke, potrebna dokumenta i pristup odgovarajućem radnom prostoru i sredstvima rada
 6. obavestite inspektora ukoliko imate saznanja o preduzećima koja posluju u zoni sive ekonomije
 7. primite nalog za inspekcijski nadzor i budete prisutni tokom nadzora (osim ako postoje opravdani razlozi, o čemu ste dužni da blagovremeno obavestite inspekciju), ili će se inspekcijski nadzor vršiti u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na licu mesta
 8. postupite po meri koju vam je inspektor izrekao
 9. otklonite nezakonitosti i štetne posledice koje je inspektor otkrio i obavestite ga pisanim putem o tome

NAPOMENA 

Ukoliko se radi o sprečavanju ili otklanjanju neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet, inspektor može primeniti dodatna ovlašćenja, radi zaštite javnog interesa. U ovim slučajevima u obavezi je da u zapisniku obrazloži razloge za vanredno postupanje.

Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
www.inspektor.gov.rs • kontakt@inspektor.gov.rs

Dokument možete pronaći i na stranici http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/prava-i-obaveze-privrednih-subjekata-u-redovnom-inspekcijskom-nadzoru

ili preuzeti u pdf formatu ovde:

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

© 2018 NALED
Ovaj dokument je nastao u okviru projekta uspostavljanja Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor koji sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.