Ukoliko želite da postanete član Udruženja, uključite se u aktivnosti, družite se sa preduzetnicima grada Leskovca i mislite da možete da pružite svoj doprinos, popunite ovaj kratak formular i pozvaćemo Vas u najkraćem roku.

Vaše ime (obavezno)

Vaše prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Vaš broj telefona (obavezno)

Naziv firme

Sedište firme

Poruka

Dodaj dokument

pristupnica