Razvoj Internet društva

Projekat je sastavni deo implementacije Akcionog plana za preduzetništvo mladih za period 2011-2013. U okviru projektnih aktivnosti kapaciteti Kancelarije za mlade Leskovac ojačani su kupovinom laptopa i uvođenjem CRM softvera. Najbitniji deo aktivnosti bila je obuka mladih za primenu Interneta i društvenih mreža u poslovne svrhe, koja je praćena volontiranjem pet najuspešnijih učesnika u leskovačkim IT kompanijama.
Projekat su finansirali grad Leskovac i DAI implementacioni partner USAID-ovog programa PPES. Ukupno trajanje projekta tri meseca.Communication concept