Saradnja u obrazovanju

Saradnja Udruženja preduzetnika sa srednjim, višim ii visokim stručnim školama u Jablaničkom okrugu

SARADNJA SA ŠKOLAMA 

Ideja Opšteg Udruženja Preduzetnika Leskovac  jeste da se oživi intenzivna saradnja sa srednjim, višim ii visokim stručnim školama u cilju stvaranja i obrazovanja kadrova odgovarajućih kvalifikacija i profila potrebnih preduzetnicima. 

Dana 24.11.2008 održan je sastanak sa Aktivom direktora srednjih škola Jablaničkog okruga, tako da smo uspešno predstavili aktivnosti u cilju profilisanja stručnog kadra i mogućnosti razvoja novih obrazovnih profila.
Dalje namere Udruženja su da oformi tim za saradnju sa srednjim stručnim školama i da zajedno sa direktorima sačini plan aktivnosti vezan za obavljanje prakse učenika srednjih škola kod preduzetnika opštine Leskovac. U saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, učenici završnih razreda srednjih stručnih škola i preduzetnici biće upoznati sa prednostima i povlasticama koje državne institucije pružaju prilikom zapošljavanja.

U okviru ovih altivnosti potpisano je Pismo o namerama sa Tehničkom školom Rade Metalac iz Leskovca.