Socijalni dijalog i uloga socijalnih partnera

Cilj projekta bio je upoznavanje šire javnosti sa značajem i sadržinom socijalno-ekonomskog dijaloga, kao sa ulogom Socijalno-ekonomskog saveta grada Leskovca u poboljšanju ekonomskih i socijalnih uslova rada i života. socijalni_dijalog 2010
U okviru projektnih aktivnosti , 14 decembra 2010 održan je okrugli sto na temu socijalno-ekonomskog dijaloga na kojem su učestvovali predstavnici poslodavaca, sindikata, lokalne samouprave i agencije za lokalni ekonomski razvoj. U jednoj televizijskoj emisiji, kao i u dve radio emisije i tri biltena,građanima Leskovca približen je koncept socijalno ekonomskog dijaloga i uloge partnera u ovom procesu.
Projekat je finansirala Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada (SLA), a vremenski je projekat trajao mesec dana.