Zajedno za unapređenje zapošljivosti

Opšte udruženje preduzetnika Leskovac u saradnji sa sindikatima, Gradskom upravom, organizacijama civilnog društva i NSZ, pokrenulo je javni socijalni dijalog usmeren na utvrđivanje jasnih i stvarnih resursa i problema u sferi zapošljavanja, te određivanja mera za ostvarenje realističnih i merljivih ciljeva i rezultata na suzbijanju nezaposlenosti.okrugli_sto_ zajedno_za_unapredejenj_zaposljivosti 2011

Putem intezivne, višeslojne i efektivne medijske kampanje i javnih događaja, ukazalo se na probleme u zajednici (u obrazovnom sistemu neprilagođenom tržištu rada, nefunkcionisanju Lokalnog saveta za zapošljavanje, u sistemu lokalnih taksi, u ’’sivoj ekonomiji’’…)  koji otežavaju zaposlenost, a kroz pozitivne predloge i akcije ukazali smo na puteve kojima se mogu postići promene.

Odlučnost zajednice i svih aktera u socijalnom dijalogu da se suoče sa problemom zapošljavanja  demonstirana je izradom i usvajanjem lokalnog Akcionog plana za zapošljavanje za 2012, u kome će ostvarenje konkretnih rezultata biti podržano merama i sredstvima koje akteri iz javnog i civilnog sektora zaista jesu spremni da preduzmu.

 

Lokalni savet za zapošljavanje kao međusektorsko telo sa 7 predstavnika javnog  civilnog sektora, unapredio је svoje kompetencije i povećao učinkovitost rada, putem 3 treninga. Urađen je i usvojen lokalni Akcioni plan za zapošljavanje za 2012 godinu.

Održana su dva okrugla stola koja su za osnovne teme imale mlade i žene u svetu rada.

 

Projekat su finansirale Evropska unija i vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva s opštinama – EU PROGRES. Projekat je trajao devet meseci (april-decembar 2011).